top of page
Assistentie in wonen, zorg en welzijn duaal

Een leerling uit de studierichting Assistentie in wonen, zorg en welzijn:

 

• wil graag de distributie doen van allerhande materialen;

• is bereid principes ter preventie van infectie en besmetting toe te passen;

• is geïnteresseerd in het uitvoeren van eenvoudige sterilisatietechnieken;

• wil effectief zorg dragen voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de woon-, leef- en verblijfomgeving,

• is bereid het huishoudelijk, verblijf- en of zorggerelateerd afval volgens de richtlijnen te verwijderen;

• wil effectief zorg dragen voor kledij en textiel;

• wil effectief maaltijden bereiden en zorg dragen voor het maaltijdgebeuren;

• is bereid eenvoudige administratieve taken uit te voeren;

• is gericht op het herkennen van de behoeften en verwachtingen van cliënten;

• wil cliënten ondersteunen bij verplaatsingen;

• wil cliënten informeren over en ondersteunen tijdens activiteiten;

• is bereid sociale en communicatieve vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen van cliënten.

bottom of page