top of page
Binnenschrijnwerk en interieur duaal

In de opleiding binnenschrijnwerk en interieur duaal leert men

  • de eigen werkzaamheden voorbereiden en de grondstoffen verwerken;

  • (houtbewerkings)machines in- en omstellen;

  • onderdelen voor binnenschrijnwerk en interieurelementen bewerken, vergaren en afmonteren;

  • elementen aan elkaar of aan de ruwbouw bevestigen en aansluiten;

  • sanitaire en elektrische toestellen integreren en binnenschrijnwerk en interieuronderdelen afwerken teneinde enerzijds binnenschrijnwerk zoals binnendeuren, lambriseringen, om- en afkastingen, wanden, plafonds, … en anderzijds interieur- of projectmeubilair zoals keukens, badkamers, dressings, winkel- en kantoorinrichtingen, ... aan de hand van een werkopdracht te vervaardigen en te plaatsen.

De beroepsgerichte vorming is opgebouwd uit de volgende cluster(s):

  • Vervaardiging binnenschrijnwerk

  • Plaatsing binnenschrijnwerk

  • Vervaardiging interieurelementen

  • Plaatsing interieurprojecten

bottom of page