top of page
Groenaanleg en -beheer duaal

In de opleiding groenaanleg en -beheer duaal leert men werkzaamheden uitvoeren inzake

onderhoud, beheer en aanleg van tuinen, parken, groene ruimtes teneinde deze in stand te houden, te laten ontwikkelen en de aanleg ervan te realiseren volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever.
 

De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen in de twee contexten, namelijk onderhoud/beheer én aanleg, onder begeleiding van de tuinaanlegger/groenbeheerder of leidinggevende.

De beroepsgerichte vorming is opgebouwd uit de volgende cluster(s):

  • Aanplantingen

  • Groen- en tuinonderhoud

  • Snoeien

  • Scheren

  • Onderhoud tuininfrastructuur

  • Grondvoorbereiding

  • Aanleg grasveld

  • Infrastructuurwerken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

bottom of page