top of page

MEDEWERKER GROEN- EN TUINBEHEER DUAAL

In de opleiding medewerker groen- en tuinbeheer duaal leert men de tuinaannemer/tuinaanlegger/groenbeheerder helpen en ondersteunen in zijn activiteiten bij onderhoud en beheer van tuinen, parken, groene ruimtes teneinde deze in stand te houden, te laten ontwikkelen volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever.

De beroepsgerichte vorming is opgebouwd uit de volgende cluster(s):

• Aanplantingen

• Groen- en tuinonderhoud

• Snoeien

• Scheren

• Onderhoud tuininfrastructuur

bottom of page