top of page
Productie-industrie duaal

In de opleiding productie-industrie duaal leert men enerzijds het opvolgen van productiegegevens en anderzijds het instellen, omstellen, bedienen en opvolgen van de productie aan de machine, het uitvoeren van kwaliteitscontroles op geregelde tijdstippen, het uitvoeren van het basisonderhoud en het nemen van maatregelen in geval van storingen en afwijkingen, steeds in navolging van kwaliteitsprocedures, hygiëne , milieu-, veiligheids- en productievoorschriften (kwaliteit, kosten, termijn, …) teneinde grondstoffen aan de machine(straat), -lijn te bewerken tot (half)afgewerkte producten.

De leerlingen kunnen de werkplekcomponent van het opleidingstraject vervullen in verschillende sectoren zoals voedingsindustrie, textiel, hout, printmedia, kunststoffen, chemie, technologische industrie, papier- en kartonbewerking, …

De beroepsgerichte vorming is opgebouwd uit de volgende cluster:

  • Opvolging industriële productie(proces)

bottom of page