top of page
Schoonmaker duaal

In de opleiding schoonmaker duaal leert men netheids- en schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren van oppervlakken en ruimtes, uitrustingen van verschillende publieke en private gebouwen en terreinen teneinde de gevraagde locatie kwaliteitsvol te reinigen conform de opdracht.

De beroepsgerichte vorming is opgebouwd uit de volgende cluster:

  • Schoonmaak

bottom of page