top of page

SPORTBEGELEIDER

Als sportbegeleider help je de lesgever of trainer bij het begeleiden van recreatieve sportbeoefenaars. Je biedt logistieke steun en helpt de veiligheid en het welzijn van de sporter waarborgen. Als sportbegeleider werk je zelfstandig, veilig en op een sporttechnisch verantwoorde manier. Je werkt onder direct of indirect toezicht en volgens de instructies van de verantwoordelijke.

Je moet goed met mensen en vooral met kinderen en jongeren kunnen omgaan. Je werkt in een sportieve omgeving dus het is belangrijk dat je zelf ook fit bent en een sport beoefent. Zowel topsporters als recreatieve sporters zijn welkom in de opleiding.

 

De klemtoon ligt wel op het begeleiden van anderen en niet op zelf sporten. We zorgen er wel voor dat je kennis maakt met alle sporten die je anderen moet aanleren.

bottom of page