top of page

TUINAANLEGGER/GROENBEHEERDER

In de opleiding “Tuinaanlegger/Groenbeheerder” leert men de uitvoering van de werkzaamheden inzake aanleg, onderhoud en beheer van tuinen, parken en groene ruimtes organiseren en sturen teneinde het ontwerp van de opdrachtgever te realiseren, in stand te houden en te laten ontwikkelen volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of de opdrachtgever.

De Tuinaanlegger/Groenbeheerder bouwt verder op de Medewerker groen- en tuinbeheer én Medewerker groen- en tuinaanleg. Na het behalen van zowel het certificaat Medewerker groen- en tuinbeheer als het certificaat Medewerker groen- en tuinaanleg kan men door het verwerven van extra competenties en kenniselementen (5 extra activiteiten) doorgroeien naar een Tuinaanlegger/Groenbeheerder.

bottom of page