top of page

VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE DUAAL

In de opleiding verzorgende/zorgkundige duaal leert men als zorgkundige onder toezicht van een verpleegkundige

de gezondheidstoestand van de cliënt op te volgen, deze te begeleiden bij de activiteiten van het dagelijks leven en in te staan voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning teneinde de cliënt op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze te ondersteunen en te verzorgen, waarbij rekening gehouden wordt met zijn/haar welzijn.


In de opleiding leert men binnen een gestructureerde equipe te werken en leert men samen met de verpleegkundige en cliënt het zorgplan op te stellen waarbij de zorgprioriteiten bepaald worden. Per cliënt plant en voert de zorgkundige de zorg op systematische wijze uit conform het individueel zorgplan rekening houdend met de prioriteiten, de continuïteit van de zorg, geplande onderzoeken, tijdsbesteding, wensen, … van de cliënt. De zorgkundige rapporteert steeds aan de verpleegkundige onder wiens toezicht hij/zij werkt.
 

De zorgkundige kan worden tewerkgesteld in de volgende contexten:

 • algemeen ziekenhuis;

 • ziekenhuis voor geestelijke gezondheidszorg;

 • geriatrisch ziekenhuis;

 • palliatief ziekenhuis;

 • revalidatie;

 • residentiële ouderenzorg (woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen);

 • psychiatrische verzorgingstehuizen;

 • dagverzorgingscentra (centra voor kortverblijf);

 • thuisverpleging;

 • thuiszorg;

 • dag- en nachtverzorgingscentra;

 • centra voor personen met een beperking.In de opleiding verzorgende/zorgkundige duaal leert men als verzorgende de cliënt en zijn omgeving te ondersteunen bij de activiteiten van het dagelijks leven op vlak van persoonsverzorging, comfortzorg, huishoudelijke ondersteuning, psychosociale en (ped)agogische zorg en bij activiteiten zowel binnen als buitenshuis conform het zorg- en ondersteuningsplan. Hierbij zal de verzorgende de cliënt op een preventieve, herstellende en verzorgende wijze tegemoetkomen vertrekkende van de zijn/haar noden, behoeften en eigen mogelijkheden van de cliënt.

De verzorgende werkt aan de hand van een zorg- en ondersteuningsplan. Zij voert de taken uit die in dit plan beschreven, waarbij sommige taken aan de hand van het protocol worden uitgevoerd die doorgaans organisatiespecifiek zijn. Voor de zorgverlening werkt ze samen met het zorgteam.
 

De verzorgende kan worden tewerkgesteld in de volgende contexten:

 • diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg;

 • initiatieven die een natuurlijk thuismilieu voor de cliënt zijn (zoals assistentie-woningen, beschut wonen, begeleid wonen, vormen van gemeenschapswonen, leefgroepwerking, …);

 • centra voor dagopvang;

 • voorzieningen voor personen met een handicap;

 • centra voor dagverzorging.De beroepsgerichte vorming is opgebouwd uit de volgende cluster(s):

 • Residentiële setting

 • Thuissituatie

   

bottom of page